Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Εύζωνες


Η Ευζωνική στολή

Η στολή των Ευζώνων έχει µακρά ιστορία. Ο τύπος της αρχίζει να
διαµορφώνεται από την εποχή του Οµήρου µε τους "καλά- ζωσµένους" µαχητές που ονοµάζοντας Εύζωνες (ευ-ζώνες) και ολοκληρώνεται κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας σε συγκεκριµένο τύπο στολής, µε τη φουστανελά και το
τσαρούχι. Απ'ο το 1821 και µετά η ευζωνική στολή καθιερώθηκε ως επίσηµη Εθνική ενδυµασία.


Συµµετοχή των Ευζώνων στους εθνικούς αγώνες

Την Ευζωνική στολή, έτσι όπως την ξέρουµε σήµερα, τη βλέπουµε, σε πίνακες της περιόδου της Τουρκοκρατίας (1453-1821), να τη φορούν οι αρµατωλοί και οι κλέφτες.
Ο τσολιάς, µε την φουστανέλα και το τσαρούχι, γίνεται σύµβολο της Εθνεγερσίας.
 Μετά την Επανάσταση του 1821 η στολή του Εύζωνα καθιερώνεται επίσηµα σαν Εθνική ενδυµασία όλων των οπλαρχηγών και αγωνιστών της επαναστάσεως.

Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο τα Συντάγµατα Ευζώνων αναδιοργανώθηκαν καισυγκροτήθηκαν σε σύγχρονες Μονάδες Πεζικού µέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας µας.


Η  κατασκευή  της  Ευζωνικής  στολής  δεν  είναι  µια  απλή διαδικασία.    Απαιτεί   γνώσεις,   πείρα   εκ   µέρους   των κατασκευαστών, πολύ χρόνο  και µεγάλο κόστος.
Οι στολές είναι εξ' ολοκλήρου χειροποίητες. Υπάρχουν δυο τύποι  στολής  :  αυτή  του  αξιωµατικού  και  εκείνη  του οπλίτου και διακρίνεται σε χειµερινή και θερινή.

Τα κυρίως µέρη της ευζωνικής στολής είναι :
•  ο  σκούφος  (φάριο),  φτιαγµένο  από  κόκκινη  τσόχα.  Ο
σκούφος φέρει µια µεταξωτή µαύρη φούντα.
•  το  πουκάµισο  (υποδήτης),  λευκό  µε  µεγάλο  άνοιγµα
µανικιών,
•  το γιλέκο (φέρµελη), µε κέντηµα σπάνιας χειροποίητης τεχνικής. Το κέντηµα του γιλέκου, µε λευκά ή επίχρυσα νήµατα, έχει διάφορα σχέδια µεγάλης παραδοσιακής και λαογραφικής σηµασίας.
•  Η  φουστανέλλα,  από  λευκό  ύφασµα  30  µέτρων.  Οι
δίπλες (πιέτες) της φουστανέλας είναι 400, όσα δηλαδή και τα χρόνια της τουρκοκρατίας
•  Η   περισκελίδα,   το   µακρύ   κόκκινο   παντελόνι   των αξιωµατικών   και   οι   µάλλινες   λευκές   κάλτσες   των Ευζώνων
•  Η     ζ ώ ν η     µ ε     τ ι ς φυσιγγιοθήκες της και
•  Ο ι         ε π ι κ ν η µ ί δ ε ς (καλτσοδέτες),    µαύρου χρώµατος    γ ι α    τ ο υ ς Εύζωνες   και  µπλέ   για τους Αξιωµατικούς.

•  Ο Ανάσπαστος (εσωτερική ζώνη που κρατά σταθερά τις κάλτσες στη θέση τους) και τα κρόσια (µπλέ και άσπρου χρώµατος  κορδόνια,  δηλαδή  τα  Εθνικά  χρώµατα  της Σηµαίας  µας)  και  τα  παραδοσιακά  τσαρούχια  για  τους Εύζωνες. Τα τσαρούχια είναι εξ' ολοκλήρου χειροποίητα από σκληρό κόκκινο δέρµα και σόλα οπλισµένη µε 60 καρφιά.  Το  ζευγάρι  ζυγίζει  περίπου  τρία  κιλά.  Η  µύτη του  τσαρουχιού  καταλήγει  σε  µια  αιχµηρή προεξοχή που καλύπτεται από µια όµορφη, µαύρη φούντα.
Εκτός   από   τα   παραπάνωµέρη  της  στολής,  που  είναι κοινά   στους   Εύζωνες   και τ ο υ ς     α ξ ι ω µ α τ ι κ ο ύ ς , υπάρχουν ακόµη και•  τ α          τ ο υ ζ λ ο ύ κ ι α ( π ε ρ ι κ ν η µ ί δ ε ς ) ,    τα  στα β ά λ ι α    ( µ π ο τ ά κ ι α κόκκινα) και η σπάθα του.


Μνηµείο του Άγνωστου ΣτρατιώτηΤο 1925 υιοθετήθηκε και στην Ελλάδα η ιδέα ανέγερσης Μνηµείου  για  τον  Άγνωστο  Στρατιώτη,  ιδέα  την  οποία πρώτοι  είχαν  προτείνει  και  εφαρµόσει  οι  Γάλλοι  µετά  τη λήξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου.
Το    1926,    κατόπιν    σχετικού    νόµου,    προκηρύχθηκε Πανελλήνιος Διαγωνισµός για τη σύνταξη µελέτης για την ανέγερση  του  Μνηµείου  για  τον  Άγνωστο  Στρατιώτη.  Ως θέση  ανέγερσης  ορίστηκε  η  τοποθεσία  µπροστά  από  την κύρια είσοδο της Βουλής, προς την Πλατεία Συντάγµατος.

Στις 9 Οκτωβρίου του 1926 το Υπουργείο Στρατιωτικών µε τη διαταγή υπ΄αριθµόν 219188 βράβευσε τη µελέτη του αρχιτέκτονα   Εµµανουήλ   Λαζαρίδη.   Η   απόφαση   όµως ανέγερσης  του  µνηµείου  στη  συγκεκριµένη, ανωτέρω, θέση    καθυστέρησε    επειδή    αντιµετώπισε    πλήθος αντιδράσεων και διισταµένων απόψεων. Μετά τη σύσταση νέας   επιτροπής   τον  Ιούνιο   του   1928   το   Υπουργικό Συµβούλιο  δέχθηκε  τις  προτάσεις  και  τον  Απρίλιο  του1929 άρχισαν οι εργασίες.
Το  µνηµείο  ολοκληρώθηκε  το  Μάρτιο  του  1932  και  τα εγκαίνια έγιναν κατά την Εθνική Εορτή του ίδιου έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου